การเลือกชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนม (Domain Name) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำเว็บไซต์เลยทีเดียว เพราะการที่เราเลือกชื่อโดเมนเนมที่ดี ก็ถือว่ากำชัยชนะเหนือคู่แข่งไปหลายขุมแล้ว

วิธีตั้งชื่อโดเมนเนมที่ดี

 1. ควรเลือกชื่อโดเมนเนมด้วยอักษร a-z ผสมกับตัวเลข 0-9 ได้ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษสามารถใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ แต่สุดท้ายแล้ว…ถึงเราจะตั้งชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เมื่อใช้งานจริง ตัวใหญ่ก็มีค่าเท่ากับตัวเล็ก)
 2. ความยาวชื่อโดเมนเนม ไม่ควรมีความยาวเกิน 3-10 ตัวอักษร
 3. การออกเสียงชื่อโดเมนเนม ไม่ควรเกิน 2-5 พยางค์
 4. ต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ เช่น ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ ? ” [ ] { } _
 5. สามารถใส่สัญลักษณ์ – (Hyphen) ได้ แต่ไม่ควรใส่ลักษณะนี้ -faodoo.com หรือแบบนี้ faodoo-.com ให้ใส่ได้แต่แบบนี้ fao-doo.com (ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับ เพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่แนะนำครับ.)
 6. ชื่อโดเมนเนมไม่สามารถมีช่องว่าง เว้นวรรค ในตำแหน่งใดๆ ได้
 7. ชื่อโดเมนเนมควรมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา เช่น จะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์ ก็ควรตั้งชื่อโดเมนเนมให้มีคำว่าเกมส์อยู่ในชื่อโดเมนเนมด้วยก็ดี ตัวอย่างเช่น : biggame.com เป็นต้น
 8. ในบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการตั้งชื่อโดเมนเนมให้มีคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์มากเกินไปก็ได้ เราสามารถตั้งชื่อโดเมนเนมให้จำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เช่น ผมทำเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บโฮสติ้ง แต่ชื่อโดเมนเนมของผมไม่มีส่วนใดที่สื่อถึงเนื้อหาในเว็บไซต์เลย แต่แน่นให้จำง่าย น่าสนใจ มีการซ้ำของตัวอักษรในชื่อโดเมนเนมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะเห็นว่าชื่อโดเมนเนมของผม faodoo.com มีตัวอักษรตัวโอ (o) ซ้ำถึง 3 ตัวอักษร อ่านว่า “เฝ้าดู ดอทคอม” จะเห็นว่า “เฝ้าดู” คือคำ 2 พยางค์ สื่อความหมายได้กว้าง…เนื่องจากผมต้องการสื่อให้ลูกค้าทุกท่านรู้ว่า “เรา เฝ้าดู คุณอยู่”

การเลือกนามสกุล หรือดอท (.) ให้เข้ากับโดเมนเนมของเรา

 •  .tht.in ย่อมาจาก TH=ไทย T=ไท IN=อินเตอร์เน็ต หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ที่ต้องการใช้งาน
 • .com ย่อมาจาก commercial หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร ธุรกิจที่แสวงหากำไร บางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ส่วนตัวหรือเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย
 • .net ย่อมาจาก network หมายถึง เครือข่าย ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่ายมักใช้กับเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
 • .org ย่อมาจาก organization หมายถึง องค์กร หรือกลุ่มบุคคล มักใช้กับองค์กรไม่หวังผลกำไร และเว็บไซต์ของส่วนราชการ
 • .info ย่อมาจาก information หมายถึง ข้อมูล หรือการให้ข้อมูล ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของประเทศต่างๆ เป็นต้น
 • .name ย่อมากจาก .name หมายถึง เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับชื่อ
 • .biz ย่อมาจาก business หมายถึง องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน คล้ายกับ .com
 • .us ย่อมาจาก united states หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศนี้ด้วย
 • .co.th หมายถึง Company Thailand หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กร ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ผู้จดโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • .ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผู้จดโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ ต้องใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน
 • .or.th ย่อมาจาก organization Thailand หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • .in.th ย่อมาจาก Individual/Incorporation Thailand หมายถึง เว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรและบุคคลทั่วไป แบบใครขอก่อนได้ก่อน
 • .net.th ย่อมาจาก network in Thailand หมายถึง เว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวกับระบบ Network หรือ ISP (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) ในประเทศไทย

Comments are closed.

Post Navigation