web hostiing

โฮส (Host) หรือ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หากอธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ คือ พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ กล่าวคือ เป็นพื้นที่เปล่า ๆ ที่ไม่มีอะไรเลย เปรียบเทียบคล้ายผืนดินผืนหนึ่งที่ต้องปลูกสร้างสิ่งที่เราต้องการลงไป นั่นคือ เมื่อเราเช่าพื้นที่โฮสติ้งมาแล้ว เราต้องทำการติดตั้งระบบลงไป และนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการสื่อสารสู่โลกกว้างใส่ลงไป แล้วเรียกดูแบบออนไลน์ผ่าน URL หรือชื่อเว็บไซต์ของเรา และการที่เราจะใช้งานโฮสติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฮสติ้งด้วย เพราะการทำเว็บโฮสติ้ง สำหรับมือใหม่นั้นถือเป็นเรื่องที่ยาก และหากเป็นผู้ที่เริ่มต้นจากการไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโฮสติ้งเลย ขอแนะนำว่าให้ลองศึกษาเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีให้บริการอยู่มากมายดูก่อน แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราจะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร…

การที่เราจะมีเว็บไซต์ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารออกไป เข้าดูได้จากทั่วโลก

1. จะต้องจดโดเมนเนม (Domain Name) หรือมีชื่อเว็บไซต์ซะก่อน เช่น www.ชื่อเว็บไซต์.com, www.ชื่อเว็บไซต์.net, www.ชื่อเว็บไซต์.org เป็นต้น

2. เช่าพื้นที่ โฮสติ้ง (Hosting) เพื่อใช้เก็บข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ ที่เราต้องการสื่อสารออกไป

เมื่อเรามี 2 องค์ประกอบนี้แล้ว เราก็เริ่มสร้างสรรเว็บไซต์ของเราดั่งใจฝันได้เลย…

Comments are closed.

Post Navigation