หลายๆคนกำลังศึกษา webpage อยู่และศึกษาการสร้างเว็บไซด์ซึ่งไฟล์หลักๆของเว็บไซด์นั้นคือ html ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ควรศึกษาเกี่ยวกับ html เบื้องต้น เพราะว่าถ้าหากว่าขาดความรู้เบื้องต้นของ htmlก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นถ้าหากมีความคิดอยากจะสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ html เบื้องต้นดังต่อไปนี้

ภาษา html เบื้องต้น

1.ภาษาเบื้องต้นที่ควรรู้คือ คำสั่ง <br/> <hr> และ <p> คำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งสำหรับการเว้นวรรค การขีดเส้น และการขึ้นย่อหน้า ซึ่งตามความหมายของคำว่า <br/> หรือ <br> นั้นเมื่อใส่คำสั่งเหล่านี้ลงไปใน html เช่น

<html>สวัสดีพี่น้องชาว html <br>

ยินดีที่ได้รู้จัก </html>

เมื่อเราใส่คำเหล่านี้ตามลงไปผลจะออกมาเป็น

สวัสดีครับพี่น้องชาว html

ยินดีที่ได้รู้จัก

ซึ่งมีการใส่ข้อมูลคำสั่ง <br> ลงไปทำให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่และถ้าหากว่าเราตัดคำว่า <br> ออกไป ผลลัพธ์จะแสดงออกมาดังนี้

สวัสดีครับพี่น้องชาว html ยินดีที่ได้รู้จัก

ดังนั้นคำสั่ง html เบื้องต้นจึงสำคัญเป็นอย่างมากในการทำเว็บไซด์และคำสั่งที่ต่อไปคือคำสั่ง <p> ใช้แทนความหมายของคำว่าขึ้นบรรทัดใหม่รวมทั้งเป็นย่อหน้าซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆ เว้นวรรคของ <p> จะแสดงผลบรรทัดมากกว่า <br> นิดหนึ่ง ซึ่งในส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำสั่ง <p>เป็นตัวหลักและ <br> จะอยู่ภายใน <p> อีกทีเช่น

<html><p>สวัสดีพี่น้องชาว html <br>

ยินดีที่ได้รู้จัก<p/> </html>

ซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีการขีดเส้นใต้เข้ามาด้วยให้ลองเพิ่มคำสั่ง <hr> ลงไปจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่และมีเส้นขีดระหว่างกลางด้วย เปรียบเสมือนคำสั่ง <br> แต่เปลี่ยนตรงที่ว่า <hr> จะมีการขีดเส้นลงไปด้วย

2.ภาษาที่น่ารู้เกี่ยวกับ text คือ <center> <font color=””> <b> <u> และ <l> เมื่อเราได้รู้จักการใช้ html ในการเว้นวรรคแล้ววิธีการต่อไปที่จะศึกษาคือการศึกษาคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลต่างๆเช่นถ้าหากว่าเราครอบคลุมคำพูดโดยใช้คำสั่ง <center></center> ลงไปจะทำให้ข้อความเหล่านั้นที่อยู่ภายในไปอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษที่เราทำเอาไว้รวมถึงมีการกำหนดตัวแบบอักษร <font color=””></font> ถ้าหากว่ายังอยู่ในเบื้องต้นเราใส่ <font color=”red”>สวัสดีครับ</font> ตัวหนังสือที่จะแสดงผลจะเป็น สีแดงแต่ถ้าหากว่ามีการพัฒนาและมีการเลือกสีที่หลากหลายสามารถนำสีจากรหัสต่างๆได้ใช้ <font color=”FF0000”></font> หมายความว่าสีภายในคำสั่งนี้จะเป็นสีแดง และคำสั่งที่ใช้สำหรับตัวหน้า ตัวขีดเส้นและตัวเอียงจะได้แก่ <b> คือตัวหน้า <u> คือตัวขีดเส้นใต้และ <l>ตัวเอียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation